"Trpezlivosť a vytrvalosť sú rozhodujúce vlastnosti, pre úspešné a zaslúžené dovŕšenie akéhokoľvek hodnotného úsilia."

Joseph H. Pilates

Rozvrh cvičení

Platnosť rozvrhu: od 16.9.2019

08:15-09:15 09:30-10:25 10:30-11:25 //// 16:00-17:00 17:15-18:15 18:30-19:30
Pondelok Mierne a stredne
pokročilí
Individuálne hodiny Individuálne hodiny  //// Individuálne hodiny Začiatočníci Stredne pokročilí a pokročilí
Utorok Individuálne hodiny Individuálne hodiny Individuálne hodiny //// Individuálne hodiny Individuálne hodiny Stredne
pokročilí
Streda Mierne a stredne
pokročilí
Individuálne hodiny Individuálne hodiny //// Individuálne hodiny Začiatočníci Stredne pokročilí a pokročilí
Štvrtok —— —— —— //// —— —— ——
Piatok —— —— —— //// —— —— ——

Informácie, rezervácie a prihlásenie sa na hodiny je možné e-mailom alebo telefonicky na t.č.: 0905 409 450.

Rozvrh bude v súlade s požiadavkami klientov aktualizovaný priebežne. Zmeny budú viditeľné v rámci rezervačného systému.