"Trpezlivosť a vytrvalosť sú rozhodujúce vlastnosti, pre úspešné a zaslúžené dovŕšenie akéhokoľvek hodnotného úsilia."

Joseph H. Pilates

Rezervačné podmienky

Rezervačné podmienky

  1. Klient, ktorý sa chce prihlásiť na lekcie musí byť zaregistrovaný inštruktorom v klientskej databáze a musí mať zakúpenú permanentku na min. 10 lekcií. Permanentky je možné zakúpiť po telefonickej alebo e-mailovej dohode.
  2. Do rezervačného systému Reservio zadáva permanentku inštruktor až po jej zaplatení.
  3. Permanentka má platnosť 2 mesiace od zadania do systému (pri frekvencii cvičenia 2x do týždňa).
  4. Po zakúpení premanentky sa cvičiaci môže nahlasovať na jednotlivé hodiny samostatne prostredníctvom externého rezervačného systému Reservio, v ktorom nájde aktuálne platný rozvrh lekcií.
  5. Prihlásenie na lekciu je možné najskôr 30 dní a najneskôr 1 hod pred začatím danej lekcie
  6. Cvičaci sa môže odhlásiť z hodiny v danom týždni najneskôr 5 hodín pred začiatkom danej hodiny. Úspešné odhlásenie z hodiny mu bude potvrdené zaslaním e-mailu na jeho e-mailovú adresu.
  7. V prípade zrušenia hodiny lektorom z osobných alebo iných dôvodov bude vstup automaticky uvoľnený a prenesený na najbližšiu hodinu.
Dôležité upozornenie:  V prípade, že sa cvičiaci nestihne včas odhlásiť z danej hodiny alebo sa na hodinu nedostaví, jeho vstup prepadne a nebude možné ho v rámci zakúpenej permanentky opätovne uplatniť.