"Trpezlivosť a vytrvalosť sú rozhodujúce vlastnosti, pre úspešné a zaslúžené dovŕšenie akéhokoľvek hodnotného úsilia."

Joseph H. Pilates

Kontakt

Informácie, rezervácie a prihlásenie sa na kurzy pilates je možné uskutočniť e-mailom alebo telefonicky:

Ing. Erika Brédová – inštruktor Pilates 1. kvalifikačného stupňa

kde cvičíme: Potočná 21, 040 01 Košice

mobil: +421 0905 409 450

e-mail: erikabredova@gmail.com